• Word verbinder bij uitstek in je organisatie en draag zo bij aan organisatie-ambities en het succes van je organisatie (of die van je opdrachtgevers of klanten).
 • Word onmisbare veranderpartner: geef invulling aan communicatie als kritische succesfactor in verandering, help onnodige weerstand te voorkomen en een nieuwe visie/strategie ook echt te realiseren.
 • Word die content-specialist die iedere keer weer harten weet te raken en de identiteit van een organisatie weet te versterken.
Word een verschil-maker!

Je bent ervaren communicatieprofessional, veranderaar, (project- of team) leider. En of je nu in werkverband of als zelfstandig ondernemer werkt: je begrijpt je dat er méér nodig is dan verontrustende cijfers, ingewikkelde schema’s en abstracte taal om medewerkers te betrekken, wendbaar te zijn, continu te verbeteren, zonder al teveel gedoe te veranderen, je stevig met allerlei doelgroepen te verbinden en de identiteit van je organisatie te verstevigen.

Maar … hoe geef je daar vorm aan?

Hoe krijg je écht zicht op de onderstroom – de ervaringen, belevingen en emoties van mensen –  die gedrag en keuzes beïnvloedt? Hoe neem je mensen wél mee in verandering? Hoe zorg je dat er een echte dialoog op gang komt en blijft over bijvoorbeeld visie, strategie en kernwaarden? Hoe geef je samen betekenis aan waar een organisatie voor staat? Zodat waarden worden gelééfd en het organisatieverhaal in de buitenwereld als geloofwaardig wordt herkend? Welk alternatief is er voor de informatiecascade, die zelden werkt? En hoe draag je bij aan een organisatie waar mensen met hart en ziel werken, wat ‘binnen’ én ‘buiten’ wordt gezien en ervaren?

De business storytellingmethode die in deze opleiding centraal staat, geeft je hiervoor alle handvatten én theoretische onderbouwing.
Wat leer je?

In deze opleiding staan échte verhalen van échte mensen centraal. Je krijgt storylistening, storytelling en storydoing helemaal in je vingers.

Storylistening
Je leert verhalen gericht en systematisch in en rond je organisatie te prikkelen en verzamelen. Daardoor:

 • kun je onderstroom systematisch en methodisch zichtbaar maken en zo bijvoorbeeld emoties een functionele plek geven in veranderingen;
 • krijg je inzicht in wat er écht leeft in een organisatie. Op dat inzicht kun je adviezen en interventies baseren die wél werken. En dankzij dit inzicht geef je leiders ook toegang tot een extra informatiekanaal, de onderstroom. Daardoor kunnen zij betere managementbeslissingen nemen en word jij een adviseur waar niemand omheen wil;
 • beschik je altijd over waardevolle content: verhalen die mensen raken.

Storytelling
Je leert:

 • je eigen verhalen op het spoor te komen en deze aansprekend te vertellen;
 • leiders en managers te helpen om ‘op verhaal te komen’, zodat zij anderen kunnen inspireren en in beweging kunnen krijgen;
 • leiders te helpen bij het ontwikkelen en vertellen van een aansprekend en richtinggevend visieverhaal.

Storydoing
Je leert:

 • langere verhaallijnen te ontwikkelen, zoals een corporate story of een visieverhaal;
 • vraagstukken narratief te analyseren, waardoor je beter begrijpt wat er binnen je organisatie gebeurt en je krachtiger kunt bijdragen aan oplossing van knelpunten;
 • een echte dialoog op gang te krijgen en te houden;
 • het gesprek te faciliteren over betekenis- en zingeving;
 • tijdens een veranderproces te voorkomen dat er ruis ontstaat en bij te dragen aan gemeenschappelijke verandertaal;
 • ingewikkelde vraagstukken aan te pakken, zoals gezamenlijkheid ontwikkelen binnen teams die zijn samengevoegd;
 • verschillende storytellinginterventies in te zetten, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk (corporate) verhaal vormen of betekenis geven aan kernwaarden.
Je leert, met andere woorden, verhalen doelgericht in te zetten, zodat ze hun magische, verbindende werk kunnen doen.
Waardevolle wisselwerking theorie en praktijk

De kracht van de opleiding is de verbinding en wisselwerking tussen theorie en praktijk. Je maakt kennis met verandertheorie en de theorie over interactieve communicatie en content. Je krijgt inzicht in verander- en ontwikkelprocessen en in het storytellingmodel voor (verander)communicatie. Dankzij zes praktijkopdrachten ontwikkel je vaardigheden en doe je ervaringen op die je direct laten ervaren wat verhalen teweegbrengen – in jouw praktijk. Daardoor winnen zowel jouw organisatie (of klanten) als jijzelf bij deze opleiding.

Drie aandachtspunten

In de opleiding draait het zowel om werken met verhalen & storytelling, maar ook om beter grip krijgen op organisatieprocessen én om jouw persoonlijke ontwikkeling als professional.

Veelgestelde vragen

Hoe groot is de opleidingsgroep?

Met deze opleiding helpen we professionals echt een flinke stap te zetten. Zij werken tijdens de opleiding aan een aantal opdrachten in hun eigen praktijk. Dat vraagt van ons de nodige begeleiding. Maar we willen ook dat mensen van elkaar en met elkaar leren. Daarom is een groep van 8 deelnemers ideaal.

Is de opleiding ook voor zelfstandig ondernemers?

Ja! Er zijn al veel zelfstandig ondernemers die deze opleiding hebben gevolgd. Zij leerden met verhalen te werken om storytelling vervolgens vakkundig en vol zelfvertrouwen in te zetten bij hun opdrachtgevers. Belangrijk is wel, wanneer je deze opleiding als zelfstandig ondernemer volgt, dat je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren. Bij een van je opdrachtgevers of misschien wel binnen je eigen onderneming.

In enkele gevallen is het mogelijk de praktijkopdrachten in een stagevorm bij TheStoryConnection uit te voeren. Neem hierover van tevoren even contact met ons op!

Hoeveel tijdsinvestering vraagt de opleiding?

Om te beginnen is er maandelijks een hele opleidingsdag.

Tussen de opleidingsdagen door, werk je aan module-opdrachten. Voor een indruk van de praktijkopdrachten: download de opleidingsbrochure.

De ene praktijkopdracht vraagt meer tijd en inzet van je dan de andere. We stimuleren je zoveel mogelijk om de opdrachten binnen je ‘gewone’ werk uit te voeren. Dat scheelt.

Verder wordt van je verwacht dat je de literatuur (als theoretische achtergrond) bij de verschillende modules leest én dat je over iedere module een verslag schrijft. Waarin je niet alleen beschrijft hoe je een praktijkopdracht hebt uitgevoerd, maar ook wat je daarvan hebt geleerd.Om het je gemakkelijk te maken, kun je hiervoor gebruik maken van een format.

Gemiddeld kost de opleiding deelnemers 4 uur per week. Maar sommigen gaan daar met plezier overheen, omdat ze in hun enthousiasme extra opdrachten doen of literatuur lezen….

Heeft deze opleiding voor deelnemers echt het verschil gemaakt?

Ja, de opleiding heeft voor een groot aantal deelnemers echt een groot verschil gemaakt. Een paar voorbeelden:

 • Van twee deelnemers werd, dankzij de opleiding en de praktijkopdrachten, hun tijdelijke contract omgezet in een vast contract.
 • Verschillende deelnemers kregen, dankzij de opleiding én de praktijkopdrachten, opeens gemakkelijk en met regelmaat toegang tot de leiding van hun organisatie. Ze hadden zichzelf stevig in positie gezet om mee te denken en te praten over de strategie van hun organisatie.
 • Voor een projectleider die de opleiding volgde, betekende de opleiding (in zijn eigen woorden): het verschil tussen een mislukt project en een geslaagd project.
 • In de evaluaties benadrukken deelnemers dat zij met veel meer zelfvertrouwen in hun werk staan, zelfs al hebben ze al meer dan 10 jaar ervaring op hun vakgebied!

Het zijn mooie resultaten, waarvoor de opleiding hun veel handvatten heeft gegeven. Maar waar zij zelf ook met veel enthousiasme aan hebben gewerkt!

Moet ik al iets van storytelling weten?

Nee, je hoeft nog geen ervaring te hebben met storytelling. Maar enkele jaren ervaring op je vakgebied, interesse voor verandering en communicatie en nieuwsgierigheid naar hoe jij steviger kunt bijdragen aan verbinding in organisaties, zijn een ‘must’.

Neem gerust contact met ons op om te bespreken of deze opleiding bij jou past! We maken graag een afspraak met je voor een telefonisch strategiegesprek: annet@thestoryconnection.nl.

Praktische informatie

Duur van de opleiding: 7 maanden

Data voorjaar 2024: 26 maart, 23 april, 21 mei, 11 juni, 2 juli, 3 september, 1 oktober (hele dagen), 29 oktober (afronding, ochtend).

Aantal deelnemers: max. 8
Locatie: Zeist
Kosten 2024: € 4.890 (excl. BTW)
Trainer: Annet Scheringa

De opleiding bestaat uit: 

 • 6 inhoudelijke modules
 • 7,5 trainingsdag (in Zeist)
 • 2 x individuele coaching
 • 6 praktijkopdrachten

Na de opleiding kun je je aansluiten bij de (groeiende) StoryPractitioners-tribe.

Voor wie is deze opleiding?
 • Senior communicatieprofessionals die verder willen groeien in hun adviesrol en serieus strategisch sparring partner willen zijn voor de leiding.
 • Veranderaars en (project)managers die echt werk willen maken van communicatie als kritische succesfactor in verandering en hun positie willen versterken.
 • Leidinggevenden die begrijpen dat ze er met bovenstroominformatie alléén niet komen; dat er meer nodig is om écht inspirerend leider te zijn die in verbinding is met zijn/haar mensen.

Zowel professionals in loondienst als zelfstandige professionals volgen de opleiding en hebben er veel baat bij.

Deelnemers hebben allemaal een flinke dosis werkervaring en zijn bereid samen te leren.

Geïnteresseerd in deze opleiding?

Neem contact met ons op voor een gratis telefonisch strategiegesprek waarin we verkennen hoe deze opleiding bij jou past: annet@thestoryconnection.nl. We maken graag tijd voor je!

Verzend

Download hier de opleidingsbrochure

Zij gingen je onder andere voor...