kiekeboe

TheStoryConnection & Annet Scheringa

Met Storytelling Handboek (Scheringa coauteur, 2008) brak business storytelling als methode definitief door in zakelijk Nederland. En sinds Storypower – verhalen die je organisatie veranderen (Scheringa,2013) heeft werken met verhalen een stevige plek gekregen in organisatieverandering. Beide boeken zetten storytelling op een stevig fundament.

Organisaties en professionals kregen een onderbouwde werkwijze in handen, zodat ze de kracht van verhalen gestructureerd in konden zetten om concrete (organisatie)doelen te verwezenlijken. Nu is storytelling niet meer weg te denken uit communicatie, leiderschap en verandering. En ook marketing/communicatie heeft storytelling volop ontdekt.

Annet Scheringa maakte vanuit TheStoryConnection inmiddels honderden communicatieprofessionals, leiders en organisaties bekend met de storytelling als methodiek. Via publicaties, trainingen, gecertificeerde opleidingen, congressen en door organisaties en professionals bij processen te begeleiden. In 2016 nam ze het initiatief om samen met een groep collega’s het Storytelling Gilde op te richten. Om de kwaliteit van het ambacht te bewaken en te bevorderen. Maar…. wat is haar eigen verhaal? Wat is het verhaal achter TheStoryConnection?

Het verhaal van Annet

In 2004 had ik met mijn gezin een sabbatical van een jaar gehouden. Die hadden we doorgebracht in de VS. Toen ik terugkwam, zei iemand tegen me: ‘Fijn dat je er weer bent, want ik heb je verhalen zo gemist. Altijd als ik je belde of tegenkwam, vertelde je verhalen. En ook in de trainingen die ik bij je heb gevolgd, vertelde je vaak een verhaal dat tegelijk persoonlijk was én over het onderwerp ging. Dat maakte zo’n onderwerp altijd heel concreet voor mij.
Die opmerking liet me niet los. Ik was me er niet van bewust dat ik vaak verhalen vertelde, maar was al wel mijn hele leven een ‘verhalenvreter’. Vanaf dat moment ging ik er op letten. En ik ontdekte wat verhalen met mensen deden!

Ik zag dat mensen via een verhaal sneller begrepen waar ik heen wilde. Dat de klik sneller tot stand kwam. Dat de kwartjes vielen. Dat verhalen emoties losmaakten. Ik zag hoe mensen hun afwachtende houding lieten varen, in beweging kwamen en zich verbonden voelden. En ik begreep dat verhalen goud waard zijn in communicatie tussen mensen. Net als taal horen verhalen ten diepste bij ons. Maar ik had nog geen idee waarom verhalen werkten. Wat de systematiek erachter was.

Vanaf dat moment ben ik me gaan verdiepen in de literatuur, heb ik contact gezocht met experts in het buitenland en ben ik verhalen bewust in gaan zetten in mijn werk als trainer en adviseur. Ik kreeg steeds meer grip op de achterliggende theorie en bouwde die ook verder uit. Ik ontdekte steeds beter wat een verhaal tot verhaal maakt, hoe verhalen werken en waarom ze werken. Zo ontstonden de boeken Storytelling Handboek en Storypower – verhalen die je organisatie veranderen.

Worsteling

Storytelling is nu ‘hot’. Het is mooi dat zoveel organisaties de kracht van verhalen hebben ontdekt. Maar de keerzijde daarvan is dat veel professionals en organisaties ermee aan de slag gaan, zonder de methodiek goed in de vingers te hebben. En zonder zich bewust te zijn van wat een verhaal precies is en onder welke voorwaarden storytelling wel of niet werkt. Daardoor zie ik ook veel trajecten jammerlijk stranden.

Mijn missie

Daarom heb ik het mijn missie gemaakt dat de verbindende kracht van verhalen zorgvuldig wordt ingezet in interne én externe communicatie, verandering en leiderschap. Dat is ook de reden dat ik de gecertificeerde opleiding tot StoryPractitioner heb ontwikkeld, in 2015 het Eerste Nederlandse Business Storytellingcongres heb georganiseerd (en in 2017 het tweede) en in 2016 het initiatief heb genomen tot het Storytelling Gilde.

Door de kracht van verhalen en storytelling vakkundig in te (laten) zetten, wil ik eraan bijdragen dat organisaties prettige plekken zijn. Waar mensen met elkaar verbonden zijn en het gevoel hebben dat wat zij doen, betekenisvol is. Ook wanneer er grote of kleine veranderingen plaatsvinden.

Daarom

  • helpen we leiders en (verander)managers om een stevig, richtinggevend en persoonlijk visieverhaal neer te zetten. Dat mensen inspireert en in beweging zet;
  • helpen we (verander)managers en communicatieprofessionals om inzicht te krijgen in wat de organisatie echt nodig heeft. Zodat ze sneller en met veel minder weerstand kunnen veranderen;
  • helpen we communicatieprofessionals om te adviseren met impact;
  • helpen we organisaties om een geloofwaardig en herkenbaar verhaal (core story) neer te zetten;
  • trainen we iedereen die business storytelling stevig in de vingers wil krijgen;
  • hebben we twee unieke en gecertificeerde opleidingen tot all round StoryPractitioner ontwikkeld;
  • organiseren we de Nederlandse Business Storytelling Congressen;
  • hebben we het inititatief genomen tot een verband van Business Storytellers in Nederland: het Storytelling Gilde.

 

Hoe doen we dat en voor wie doen we dat zoal? Bekijk het hier.

Wil je zelf aan de slag met storytelling? Kijk eens naar de trainingen die we geven. Of volg een van onze unieke, gecertificeerde opleidingen tot StoryPractitioner.

Truly connecting people in organizations through stories and storytelling. Daar staat TheStoryConnection voor!

Het Storytelling Gilde

Het Storytelling Gilde is een samenwerkingsverband van professionele StoryPractitioners in Nederland. Samen willen we de kwaliteit van het ambacht storytelling bevorderen en naar een hoger niveau tillen. Samen nemen we er de verantwoordelijkheid voor nemen dat storytelling in Nederland vakkundig en effectief wordt ingezet.