Business Storytelling helpt je om een leider te zijn die verbindt en inspireert. Zet de storytellingmethode in om je visie of strategie aansprekend en richtinggevend over het voetlicht te brengen, om een speech te houden die mensen bijblijft of om gesprekken te voeren die je verder brengen.

Hier helpen we je graag bij:

Wil je storytelling op een andere manier inzetten? Neem gerust contact op.

Een visie- of veranderverhaal ontwikkelen

Een richtinggevend en aansprekend visieverhaal brengt leidinggevenden en medewerkers overal in de organisatie in beweging – de gewenste kant op. Tientallen organisaties waarmee we een visie- en strategieverhaal ontwikkelden, hebben dit ervaren. Het gesprek gaat daarna niet meer over de vraag ‘waarom moet dit zonodig?’, maar over de vraag ‘hoe kan ik daar vanuit mijn rol vorm aan geven?’ Een wereld van verschil!
Vanuit die nieuwe mindset kan de dialoog worden gestart: wat betekent dit voor ons? Voor mij?

Lees meer

Een inspirerende speech houden

Hoe kom je tot een speech die de aandacht grijpt, die toehoorders raakt en waar nog lang en met plezier over wordt nagepraat? Waar vind je het verhaal dat bijdraagt aan je authenticiteit, geloofwaardigheid en overtuigingskracht? We helpen je graag om het eeuwenoude advies van Socrates in praktijk te brengen: in een goede toespraak heerst perfect evenwicht tussen logos (heldere verhaallijn), ethos (helder standpunt en geloofwaardigheid) en pathos (gevoel, persoonlijke touch)!

Lees meer

Gesprekken voeren die je verder brengen

Hoe voer je gesprekken met medewerkers die bijdragen aan beter begrip, een gevoel van verbondenheid en geslaagde interactie? De storytellingmethode helpt je om anders te luisteren en inzicht te krijgen in wat de ander echt beweegt en nodig heeft. En om jezelf en je eigen standpunten anders over het voetlicht te brengen. Waardoor de uitkomst voor beide partijen bevredigender is.

Lees meer

Waarom Leiderschap & Storytelling?

Je werkt keihard en toegewijd aan de ontwikkeling van je organisatie. Je wilt niets liever dan je medewerkers inspireren en richting geven. Toch ervaar je afstand. De strategie lijkt maar niet te landen, kernwaarden worden niet echt geleefd en soms lijkt er weinig vertrouwen tussen medewerkers en management.

Gebrek aan verbinding is het zand in de raderen van organisatieprocessen. Ineffectiviteit, inefficiëntie en weerstand zijn er maar al te vaak op terug te voeren:  op gebrek aan verbinding tussen management en medewerkers, tussen medewerkers en teams, maar ook tussen de mensen en de visie, strategie en waarden van de organisatie. Het veroorzaakt uitval en vertraging.

Daarom is werken aan verbinding de grootste uitdaging voor leiders.  Business Storytelling helpt je om:

1. Op een andere te luisteren en in gesprek te zijn

Dat levert je waardevolle informatie op, waarmee je inzicht krijgt op wat er werkelijk speelt in de organisatie en wat mensen echt nodig hebben om mee te bewegen.

2. Jezelf als mens te laten zien

Dat klinkt soft, maar is keihard nodig. Medewerkers willen weten wie die m/v is die hen aanstuurt? Hoe is zij/hij zelf aan een verandering of (project)doel gecommitteerd?

3. Zo te presenteren dat je boodschap bijblijft

Zodra je je presentatie als een verhaal brengt, komen kernwaarden, strategie en visie opeens wel tot leven!

Dit hebben onze klanten ervaren