Communicatie is een van de kritische succesfactoren in iedere organisatieverandering. Maar… hoe geef je daar precies vorm aan? Het storytellingmodel voor verandercommunicatie dat we ontwikkelden, helpt hierbij. Het geeft een leidende communicatiestrategie in handen om in alle fasen van een veranderproces verbinding en beweging te realiseren en zicht te hebben op waar je precies in het proces staat.

Hier helpen we je graag bij:

(Wil je storytelling op een andere manier inzetten? Neem gerust contact op: annet@thestoryconnection.nl)

Procesbegeleiding

Business Storytelling als verbindende communicatiestrategie

Staat je organisatie, afdeling of team aan de vooravond van een grote verandering? Of dreigt een verandering te stagneren? Zet verbindende verandercommunicatie in voor een vliegende start of om het tij te doen keren. Leer hoe je dat zelf kunt doen of laat je begeleiden.

Opleiding tot gecertificeerd StoryPractitioner

Krijg het storytellingmodel voor verbindende verandercommunicatie zelf in je vingers. En versterk zo je leiderschap (managers) of je adviesrol (communicatieprofessionals).

Storytelling als interventie

Een richtinggevend en aansprekend visieverhaal brengt mensen overal in de organisatie in beweging – de juiste kant op! Tientallen organisaties, die de afgelopen jaren met onze methodiek een visieverhaal of strategie hebben ontwikkeld, hebben dit ervaren. Hoe ontwikkel je samen met je organisatie, afdeling of team zo’n onmisbaar verhaal?

Heb je inzicht nodig in wat er dieper in de organisatie speelt? Wat een verandering in de weg staat of juist verder kan helpen? Een kort onderstroomonderzoek voegt waardevolle informatie toe aan de meer rationele managementinformatie.

Waarom Verandering & Storytelling

Veranderingen hebben verhalen nodig. Verhalen waarin medewerkers zélf de hoofdrol hebben. Verhalen die bezieling en herkenning brengen. Zodat een verandering geen papieren tijger blijft, maar een verbeteringsproces  wordt waar mensen zich graag aan verbinden en met plezier aan bijdragen.

Zoals in dit verhaal van de Wereldbank: in 1996 stond de organisatie voor een veranderingsproces. Niemand liep er warm voor, behalve het management zelf. Projectleider Stephen Denning had de ene na de andere gloedvolle powerpointpresentatie ingezet vol onweerlegbare cijfers en feiten. Tevergeefs.

De impact van een klein verhaal

Tot het moment dat hij een kort, waargebeurd verhaal vertelde. Dát raakte een snaar. Mensen herkenden zijn frustratie, maar ook zijn enthousiasme. Dat werd het begin van een ommekeer. Zijn verhaal werd gedeeld en doorverteld. Eindelijk maakte de vraag ‘Waarom moeten we veranderen’ plaats voor ‘Hoe gaan we veranderen’. Denning karakteriseerde dit zo: mensen kwamen op een ‘next level of understanding.’ En het verhaal dat voor deze doorbraak zorgde, noemde hij een springboardverhaal.

Weg met twee belangrijke veranderbelemmeringen

Verhalen hebben de kracht om beweging te brengen in een vastgelopen proces. En eigenlijk is dat volkomen logisch. Want verhalen kunnen de twee grote belemmeringen voor veranderingen ‘aanpakken’: onduidelijkheid en onbekendheid. Telkens weer bevestigen onderzoeken (De Caluwé/Mastenbroek, Verandermonitor) en evaluaties dat organisatieveranderingen stranden omdat

  • medewerkers de leiding onduidelijk vinden over de richting en het waarom van een verandering (ook al hebben veel leidinggevenden het gevoel dat ze dit al 100 keer hebben verteld);
  • de leiding heeft onvoldoende zicht op wat er echt dieper in de organisatie speelt: in de onderstroom.

Business Storytelling richt zich precies op deze twee belemmeringen. Verhalen maken medewerkers duidelijk waar het om gaat en geeft de leiding inzicht in wat er werkelijk speelt. En pas dan kan ‘Waarom‘ in ‘Hoe‘ veranderen. Dan maakt weerstand plaats voor betrokkenheid en beweging.

Ervaringen van onze klanten