Word gecertificeerd storyteller of CSO (Chief Storytelling Officer)

Als enige in Nederland verzorgen we de gecertificeerde opleiding tot StoryPractitioner©.

Deze opleiding is bedoeld voor senior communicatieprofessionals, ervaren veranderaars en (project- en team)leiders die:

  • echt werk willen maken van communicatie als kritische succesfactor in verandering
  • de verbindende kracht van verhalen all round willen inzetten in interne en externe communicatie
  • die toe zijn aan een volgende stap in hun professionele ontwikkeling. Van adviseur naar strategisch adviseur. Van middelenmaker naar facilitator. Of van manager naar inspirerend en verbindend leider.

Wie de opleiding heeft gevolgd, kan zich volleerd Business Storyteller/Chief Storytelling Officer noemen: een functie die in Amerika al lang bestaat en in Nederland langzamerhand steeds vaker voorkomt. Omdat organisaties – zeker veranderende organisaties – zich steeds meer realiseren dat zij alleen maar effectief kunnen zijn wanneer er stevige verbindingen zijn tussen leiding en medewerkers, tussen medewerker onderling, tussen medewerkers en visie, kernwaarden en strategie, tussen organisaties en relaties, etc. En wanneer zij een duidelijk en vooral geloofwaardig verhaal hebben.

De opleiding duurt 7 maanden, bestaan uit 7,5 opleidingsdagen, 3 individuele coachingsmomenten en mastermindsessies. De 6 praktijkopdrachten die je doet, helpen je om wat je leert, direct in jouw werk toe te passen. Dat is ook precies wat de inmiddels (ruim) 70 StoryPractitioners enorm waarderen aan de opleiding: de combinatie van (verander- en communicatie-)theorie, oefeningen en directe praktische toepassing.