Hoe stop je met zenden en begin je met verbindend communiceren? Geef interne, externe én verandercommunicatie in je organisatie een boost. Zet Business Storytelling in om een geloofwaardige corporate story te ontwikkelen, om veranderbelemmeringen te voorkomen en om je positie als communicatieprofessional te versterken.

Hier helpen we je graag bij:

(Wil je storytelling op een andere manier inzetten? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken: annet@thestoryconnection.nl)

Verbindende verandercommunicatie

Als communicatieprofessional ben je een onmisbare partner in veranderprocessen. Geef vorm aan je rol en pak veranderbelemmeringen aan met de ‘VVV ‘ van Business Storytelling. We helpen je graag om die stevig in je vingers te krijgen.

Lees meer

Een geloofwaardige corporate story met impact

Organisaties (afdelingen, teams) met een goede corporate story hebben een sterke identiteit, die intern en extern richting geeft. Maar wat is een goede corporate story en hoe ontwikkel je die?

Lees meer

Je positie versterken en een onmisbare schakel zijn

De belangrijkste verbinding in elke organisatie is die tussen leiding en medewerkers. Met storytelling en door verhalen in te zetten die inzicht geven in de onderstroom, word jij als communicatieprofessional de onmisbare schakel. Je brengt verbindingen tot stand en oogst daardoor meer resultaten en waardering.

Lees meer

Waarom Communicatie & Storytelling

Werken met verhalen is een onmisbare vaardigheid voor de communicatieprofessional van nu, die begrijpt dat succesvolle communicatie is gebaseerd op interactie en verbinding.

Toch is zenden, zenden, zenden nog steeds de meest gebruikte vorm (70%!) van communicatie in organisaties. Maar dat volstaat niet meer in dit interactieve tijdperk, waarin iedereen deel is van communicatie en er een eigen rol in heeft. De uitdaging is om als communicatieprofessional de verbindende schakel te zijn én te schakelen van zenden naar met elkaar in gesprek zijn. Zo krijg je mensen wél betrokken en in beweging.

Met de storytellingmethode maak je communicatie echt interactief. Dankzij vier cruciale succesfactoren:

1. Verhalen verbinden mensen

Dat is altijd zo geweest. Van oudsher delen mensen verhalen, omdat het hen helpt zich te verhouden tot de wereld om hen heen, betekenis te geven aan wat zij doen en meemaken én kennis over te dragen. Net als taal horen verhalen ten diepste bij ons. Een goed verhaal is dan ook doorslaggevend in overtuigende communicatie: niet de kenmerken van een product of dienst of de rationele argumenten bij een verandering helpt mensen om tot een beslissing te komen of over de streep te trekken, maar het verhaal erbij!

2. Storytelling leert je te luisteren

Waar het luisteren begint, stopt het zenden en start het communiceren. Je ontdekt wat er werkelijk speelt (‘onderstroom’) en stemt je communicatie daar op af, zodat er op alle niveaus een geslaagde verbinding tot stand kan komen.

3. Storytelling geeft zicht op wat er werkelijk speelt

Als je luistert naar de verhalen die in en rond je organisatie worden verteld, krijg je inzicht in wat er werkelijk speelt. Op basis daarvan kun je de leiding steviger adviseren over interventies die nodig zijn of over een communicatiekoers. Anders gezegd: je verbindt de onderstroom aan de bovenstroom. Je biedt oplossingen voor gesprekken die niet op gang komen en laat de ‘cascade’ (lijncommunicatie) weer stromen.

4. Storytelling brengt interne en externe communicatie op één lijn

Wat je intern investeert, zet zich moeiteloos extern door. Verhalen zijn daarin de brug, de motor, de spiegel en het kompas. Omdat ze mensen verbinden aan doelen, mensen in beweging zetten, herkenning bieden en richting geven. Met de juiste verhalen gaan medewerkers en relaties met plezier een ambassadeursrol vervullen voor de organisatie.

Ervaringen van onze klanten