Veel managementteams hebben samen met TheStoryConnection hun nieuwe visie vertaald naar een aansprekend en richtinggevend visieverhaal. Daarmee voorkomen zij de 16-8-4-wetmatigheid: MT’s gaan uitvoerig (16 dagen of meer) met elkaar ‘de hei’ op om vaak onder externe begeleiding na te denken over de toekomst van de organisatie. Wanneer visie en strategie zijn uitgedacht, gaan zij (pakweg 8 uur) met hun middenmanagement in gesprek. Die nemen vervolgens 4 minuten (bij wijze van spreken) om een en ander met hun medewerkers te communiceren en dan verwacht iedereen dat alle neuzen dezelfde kant op staan en de organisatie in beweging komt. In de gewenste richting. Wat, tot verbazing en irritatie van iedereen, niet gebeurt. Omdat twee belemmeringen in de weg staan: medewerkers vinden de leiding onduidelijk over waar het naartoe gaat en waarom én de leiding heeft onvoldoende zicht op wat er dieper in de organisatie echt speelt – in de onderstroom.

Om deze eerste veranderbelemmering weg te nemen, ontwikkelde TheStoryConnection het visieverhaal, dat op 4 stevige pijlers staat:

  • waar komen we vandaan,
  • waar worstelen we mee in het ‘nu’
  • waar willen we naartoe (visie)
  • hoe komen we daar (strategie).

Vooral die eerste twee pijlers zijn wezenlijk: ze verbinden de toekomstvisie aan het heden en verleden en de worstelingen in het nu verhelderen de veranderurgentie.

Inmiddels hebben we met een groot aantal organisaties, waaronder gemeente Delft een visieverhaal ontwikkeld waarmee deze eerste veranderbelemmering kon worden voorkomen. Het verhaal zette de nieuwe visie in een context, maakte de visie concreet en persoonlijk maakte en verwoordde hem in toegankelijke en betekenisvolle taal . We ontwikkelden dus geen nieuwe visie (daar had het management al genoeg tijd in gestoken!), maar vertaalden deze naar een verhaal!) Nadat de leiding het verhaal met het middenmanagement had gedeeld, gingen we ook met hen aan de slag: wat betekende het verhaal voor hun afdeling of team? En hoe konden zij het op hun beurt weer aansprekend doorvertellen? Het effect was verbinding en begrip in plaats van weerstand en verwarring.

Ook met (afdelingen binnen) Enexis, provincie Gelderland, APG, Dienst Jusititiële Inrichtingen en Kamer van Koophandel werkten we samen met managementteams aan hun visieverhalen.

Dit is waar wij voor staan:
  • We zijn ons goed bewust van wat er vaak fout gaat in verandering, want we kennen de inzichten uit ons vakgebied.
  • We ontwikkelen een praktische aanpak om die veel gemaakte fouten te voorkomen.
  • We borduren voort op het goede dat er in een organisatie is.
  • We brengen energie en enthousiasme terug in een proces dat dreigt vast te lopen.
  • We verbinden mensen weer stevig met een thema en met elkaar.

Meer weten over het visieverhaal? Download hier het artikel dat Annet Scheringa erover schreef voor managementsite.nl: De pijlers onder een stevig visieverhaal 2017