Een van de grootste veranderbelemmeringen is dat medewerkers de leiding onduidelijk vinden over waar het naartoe moet en – vooral – waarom dingen anders moeten (De Caluwé/Mastenbroek, Verandermonitor). Terwijl leiders vaak het idee hebben: dat hebben we toch al zo vaak uitgelegd!

Deze veranderbelemmering helpen we graag te voorkomen of op te lossen: met een visie- of veranderverhaal. Dit type verhaal zet een verandering in een betekenisvolle context, zet het neer in concrete en aansprekende taal en maakt dat medewerkers zich herkend en erkend voelen. De kracht van dit verhaal zit trouwens niet alleen in het verhaal zelf, maar ook in het ontwikkelproces. Dat verbindt, verheldert en geeft nieuwe energie.

In drie overzichtelijke stappen helpen we een managementteam om het verhaal te ontwikkelen, vast te leggen en op een persoonlijke manier te leren vertellen. Tijdens de vierde stap wordt het verhaal met de organisatie gedeeld en wordt de dialoog over het verhaal (en over de verandering!) in gang gezet

 

Stap 1: Pijlers verkennen en verhaallijn ontwikkelen

Een visie- of veranderverhaal dat medewerkers herkennen, dat richting geeft en aanzet tot meedenken over de impact ervan voor hun eigen werk, staat op vier stevige pijlers:

  • Waar komen we vandaan, wat was altijd onze kracht? Dit is een noodzakelijk onderdeel dat medewerkers het gevoel geeft herkend en erkend te worden. En dat energie geeft: wij hebben het in ons om deze stap te zetten;
  • Waar worstelen we nu mee? Welke uitdagingen of ontwikkelingen komen er op ons af? Hierin zit de veranderurgentie die nut en noodzaak van een verandering verwoordt.
  • Waar gaan we naartoe? Hier wordt de visie betekenisvol verwoordt.
  • Hoe komen we daar? Hier wordt op hoofdlijnen de strategie toegelicht.

Tijdens de eerste sessie gaan we op zoek naar relevante microstories om de eerste twee pijlers in te kleuren: ware gebeurtenissen uit (het verleden van) de organisatie die inzicht geven in de kracht van de organisatie en de uitdagingen waar de organisatie nu voor staat. Zo zetten we de stap van abstract naar concreet en van theorie naar praktijk. Zo verbinden we het verleden via het heden naar de toekomst: de pijlers 3 en 4. Een creatief proces, dat naast verrassende inzichten ook altijd weer veel energie oplevert.

Aan de visie en strategie zoals die ontwikkeld is, veranderen we niets. Maar we gaan wel op zoek naar de woorden waarmee de visie betekenis krijgt. En we gaan op zoek naar de verbanden tussen visie en strategische stappen.

Stap 2: Het basisverhaal op papier

Tussen de eerste en tweede bijeenkomst werken we de verhaallijn en de microstories uit tot één lopend en aansprekend basisverhaal. Dit verhaal bekijken we vervolgens samen tijdens de tweede sessie: is dit het al? Waar vraagt het eventueel nog om aanscherping? Waar wenselijk passen we het aan.

Stap 3: Het visieverhaal vertellen en eigen maken

Elke leider moet het verhaal op zijn of haar eigen, authentieke manier kunnen vertellen. Zodat het iedere luisteraar en iedere doelgroep aanspreekt en in elke situatie als oprecht wordt (h)erkend. Dat vergt oefening. Daarom is deze stap , die we ook tijdens de tweede bijeenkomst zetten, echt onmisbaar. We leren leiders hoe zij het verhaal met hun eigen microstories persoonlijk, authentiek en daarmee overtuigend kunnen vertellen.

Stap 4: Implementatiestrategie visieverhaal

Een verhaal wil vooral verteld worden. Daarnaast kan het voor de verspreiding ook handig zijn om het te verwerken in middelen: boekjes, film, e-zine et cetera. Samen met een afdeling Communicatie ontwikkelen we een strategie om het verhaal overal in de organisatie tot leven te laten komen. Onder andere door leidinggevenden op ieder niveau in de organisatie te helpen zich het verhaal eigen te maken.

Wie een verhaal hoort, wil er ook deel van gaan uitmaken: een visie- of veranderverhaal vraagt om dialoog. Ook die dialoog is onderdeel van de communicatiestrategie rond een verandering. Maar uit ervaring weten we hoe lastig het is om een dialoog goed op gang te krijgen en te houden. Onze ervaring hiermee zetten we graag in om het visieverhaal niet alleen gehoord te krijgen, maar ook om de doorvertaling ervan naar afdelingen, teams en individuele medewerkers te helpen maken. En om de waardevolle terugkoppeling vanuit de organisatie naar de leiding op een goede manier tot stand te brengen.

Belangrijk om te weten:

Storytelling is geen trucje dat je af en toe eens inzet. Storytelling is ook veel meer dan een verhaal over jezelf vertellen en dat keer op keer herhalen. Storytelling is: jezelf zo met je organisatie en je medewerkers verbinden, dat je er samen de schouders onder kunt zetten. Waardoor je organisatie uiteindelijk veel effectiever wordt en je niet langer het gevoel hebt er alleen voor te staan.

Begeleiding bij een aansprekend visieverhaal of dialoog?

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken: 06 43 42 36 04 of annet@thestoryconnection.nl.

Bekijk onze infographic

Bekijk de infographic over de ontwikkeling van een visie- of veranderverhaal….

Lees meer

Visieverhaal volgens premier Rutte

In 2013 zette premier Rutte tijdens zijn Schoo-lezing zijn visie op Nederland uiteen. Na afloop waren de reacties lauw. Wat bijbleef, was dat de premier zijn verhaal uit z’n hoofd vertelde. Maar er valt best meer over te zeggen. Hij vertelde een verhaal dat op de vier pijlers van een visieverhaal rust. Maar wat kan de premier de volgende keer veel sterker doen?

Lees: De vier pijlers onder een visieverhaal

Ervaringen van onze klanten