In zeven overzichtelijke stappen helpen we je een cor(porat)e story te ontwikkelen die wordt geloofd én geleefd. Door onze aanpak gebeurt er tijdens het ontwikkelproces ook het nodige: je zult merken dat mensen zich op een andere manier verbonden gaan voelen (employee engagement), dat leiders beter ‘in hun verhaal’ komen en dat er gemakkelijk een dialoog ontstaat over ‘wie we zijn’ en ‘waar we voor staan’. In heel wat veranderende organisaties hebben we gemerkt dat de ontwikkeling van een cor(porat)e story de broodnodige energie gaf!

Organisaties met een verhaal zijn veel effectiever dan organisaties zonder verhaal. Klanten ‘kopen’ namelijk geen product, dienst of idee, maar gaan voor het verhaal dat eraan vastzit. En steeds meer medewerkers zijn op zoek naar betekenisvol werk; organisaties met een verhaal merken dat hun verhaal zowel intern als extern veel teweegbrengt. Het New Yorkse onderzoeksbureau 3DAccountability onderzocht in 2011 samen met CoolBrands wat het effect was van een verhaal en de inzichten waren indrukwekkend.

Het corporate verhaal als toetssteen

Ook (of juist) intern is een verhaal onmisbaar: het versterkt de identiteit, verbindt medewerkers stevig aan de organisatie en geeft richting. Dit is misschien wel de belangrijkste functie van een corporate story: het is een toetssteen. Iedereen die voor een organisatie werkt, maakt deel uit van de corporate story, in alles wat hij doet. Alle gedragingen en alle uitingen die kloppen met de corporate story, maken het verhaal én de organisatie sterker. En andersom: alles wat niet klopt met het verhaal, maakt de organisatie kwetsbaar en ongeloofwaardig.

Een corporate story is een living story

Een corporate story wordt eigenlijk iedere dag opnieuw geschreven. Of in ieder geval: geleefd. Deze functie kan een corporate verhaal natuurlijk alleen maar hebben als het verhaal klopt met de beleving en ervaringen van de eigen medewerkers. Een echt geloofwaardige corporate story kan daarom alleen maar in interactie met de organisatie ontwikkeld worden.

Een goede corporate story is van de menselijke maat

Een goed corporate verhaal heeft een heldere verhaallijn, die is ingekleurd met microstories: waargebeurde verhalen. Daardoor is het van de menselijke maat, herkenbaar en geloofwaardig. Het verhaal vertelt wie je als organisatie bent en waar je voor staat. Een goed corporate verhaal werkt intern als een toetssteen en is de rode draad in alle externe communicatie-uitingen.  Zo verbindt het verhaal ‘binnen’ en ‘buiten (alignment) en versterken interne en externe communicatie elkaar moeiteloos.

Een geloofwaardige corporate story ontwikkelen we in 7 stappen:
Handig!

Wanneer we samen met je organisatie een corporate story ontwikkelen, leiden we enkele medewerkers graag op tot verhalenverzamelaars. Zo wordt de werkwijze meteen geborgd en kan je organisatie de corporate story zelf onderhouden!

Een goede corporate story laat ‘buiten’ zien wie je bent en waar je voor staat. ‘Binnen’ is het een toetssteen voor houding en gedrag. Dat is optimale alignment!

Stap 1: Verkenning

In een eerste gesprek verkennen we met elkaar wat de corporate story straks moet gaan ‘doen’ en voor wie het verhaal precies bedoeld is. Welke beelden bestaan er bij een corporate story? Welke informatie is al gemakkelijk beschikbaar en welke nog niet? Wie willen we betrekken bij de ontwikkeling van de corporate story? Want het is uiteindelijk dat het verhaal ‘van’ iedereen in de organisatie is. Dit brengen we samen in kaart.

Stap 2: Optioneel: mMedewerkers opleiden in het verhalen verzamelen

Wij werken graag samen met in plaats van vóór een organisatie. En om het uiteindelijke verhaal levend te houden of vaker met verhalen in de organisatie te werken, is het prettig als de methodiek geborgd wordt. Samenwerking scheelt bovendien in de kosten. Dus vinden we het prettig om enkele medewerkers op te leiden tot verhalenverzamelaars. Samen verkennen we vervolgens welke verhalen er al in de organisatie ‘zijn’ en organiseren we storycirkels – die de volgende stap.

Wanneer er niet voldoende capaciteit aanwezig is of het is er het moment niet naar om mensen op te leiden, dan gaan we evengoed samen aan de slag, maar dan doet TheStoryConnection alle uitvoerende werkzaamheden. Ook dat doen we met alle plezier!

Stap 3: Inhoudelijke verkenning met o.a. kampvuurgesprekken of storycirkels

Een goede corporate story heeft z’n wortels in de werkelijkheid: het is het verhaal van ‘wie we zijn’, ‘waar we voor staan’, ‘hoe we met ingewikkelde vraagstukken omgaan’, ‘waar we vandaan komen’ en ‘waar we naartoe gaan’. Zo verbindt de corporate story verleden, heden en toekomst en blijft het ook niet weg van wat een beetje heeft geschuurd. Waardoor het verhaal geloofwaardig en herkenbaar is.

Om dit alles in kaart te brengen, duiken we in de geschiedenis van de organisatie, verkennen we rationele documenten als missies, visies, kernwaarden, purpose, etc. Verder gaan we met mensen in gesprek: de leiding, een groep medewerkers, misschien zelfs wel klanten als daar prijs op wordt gesteld. Dat doen we in 1-op-1 gesprekken (verhalen verzamelen) of in inspirerende kampvuursessies of storycirkels.

Door verhalen-die-er-zijn ook in kampvuursessies te verkennen, krijgt ook het ontwikkelproces een waardevolle functie: medewerkers gaan op een andere manier met elkaar in gesprek; leiders ontdekken hun persoonlijke verbinding en verhalen rond bijvoorbeeld de toekomstvisie of missie, etc. We hebben al vaak ervaren dat de ontwikkeling van een corporate story een verbindende dialoog tot stand brengt. Die minstens net zo waardevol is als het uiteindelijke verhaal zelf.

Na deze fase hebben we voldoende ingrediënten verzameld om het verhaal daadwerkelijk te gaan ontwikkelen (vormen).

Stap 4: Een geloofwaardige en inspirerende corporate story vormen

Tijdens een dynamische en inspirerende werkdag ontwikkelen we met een zorgvuldig samengestelde groep ‘vormers’ het conceptverhaal. Daarbij maken we gebruik van de output uit de vorige stap: de verzamelde verhalen, de geschiedenis van de organisatie en bovenstroomdocumenten zoals missie, visie, kernwaarden, etc.

De groep vormers bestaat idealiter uit vertegenwoordigers van management, communicatie en medewerkers. Zo’n brede vertegenwoordiging is nodig voor een geloofwaardig, richtinggevend en herkenbaar verhaal. Het moet immers het verhaal ‘van iedereen’ worden!

Stap 5: Het conceptverhaal bespreken, delen en eventueel aanscherpen

Na de vormsessie schrijft TheStoryConnection het conceptverhaal uit. Tijdens een vervolgsessie bespreken we het met de vormgroep:  Is dit het? Klopt het?

Daarna gaan we het met een klankbordgroep delen: herkennen zij het verhaal ook? Klopt het voor hen ook?

Waar wenselijk passen we het verhaal aan.

Stap 6: De corporate story valideren

We leggen het verhaal voor aan vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen (medewerkers/klanten). Herkennen zij het goed? Worden zij erdoor geraakt?

Hun bevindingen nemen we mee en als het nodig is, scherpen we het verhaal nog iets verder aan.

Stap 7: De corporate story z'n werk laten doen

Nu is het tijd om het verhaal te delen en te gebruiken. Intern, zodat het z’n werk als toetssteen kan gaan doen. En extern, als een rode draad in alle communicatie-uitingen.

We vertalen het verhaal bovendien door naar bijvoorbeeld een kernboodschap, een pay off en we ontwikkelen graag met de afdeling Communicatie een aanpak voor de introductie van het verhaal.Zodat het op reis kan gaan – in en buiten de organisatie.

Bovendien leren we hun om het verhaal te monitoren: doet het verhaal z’n werk goed? Zo komt het verhaal echt tot leven!

We kunnen deze stappen samen met je zetten om jullie corporate story te ontwikkelen. Maar we kunnen je ook leren een aantal stappen zelf te zetten, terwijl wij andere stappen begeleiden.
Neem gerust contact met ons op. Of bekijk ons trainingsaanbod.

Pas op!

We kijken bij de ontwikkeling van een corporate story niet voor niets naar de verhalen die er zijn. Ook degenen die laten zien wat lastig is. Want een goede corporate story is geen onrealistisch wensverhaal. Daar prikt iedereen zo doorheen. Wie verhalen verzint of vooral een eenzijdig succesverhaal vertelt, roept vooral hardnekkige tegenverhalen op.

Begeleiding bij een corporate story met impact?

Bel ons

Bekijk hier onze infographic over de ontwikkeling van een corporate story

Download ons eBook

Een richtinggevend en aansprekend verhaal voor je organisatie, project of team.
Download het e-book

Dit vinden onze klanten

Communicatieprofessionals over het leren werken met Business Storytelling met TheStoryConnection