Gratis downloaden

E-BOOK Corporate storytelling: een inspirerend verhaal voor je organisatie, team of project
inclusief maandelijkse nieuwsbrief

download

Sub Navigation

Veranderen & storytelling

 

 

 

Sneller succes, minder weerstand dankzij de verbindende kracht van verhalen

Stephen Denning stond als projectleider in 1996 voor de taak om de Wereldbank te veranderen in een kennisdelende organisatie. Maar behalve het managementteam liep niemand in de organisatie er warm voor. Veel gloedvolle powerpointpresentaties ten spijt. Totdat hij min of meer toevallig de aandacht van de medewerkers wist te trekken met een kort, waar gebeurd verhaal. Hij nam het op aan het begin van zijn presentatie en raakte een gevoelige snaar. Dennings collega’s luisterden niet alleen naar zijn verhaal, maar adopteerden het ook: ze legden de koppeling met hun eigen werk, deelden zijn  frustratie  én  enthousiasme  en vertelden het verhaal door aan anderen. En opeens was de vraag niet meer ’gaan we dit doen?' maar ‘hoe gaan we dit doen?’ Nut en noodzaak waren in één keer duidelijk.

Weerstand hoeft niet...

Iedereen die leiding geeft aan verandering, droomt ervan: sneller implementeren, zonder al te veel vertragende weerstand. Dat kan. Wij geloven er namelijk helemaal niet in dat weerstand onvermijdelijk is in organisatieverandering.

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat twee belemmeringen verandering in de weg staan: 

 • medewerkers vinden de leiding onduidelijk over de richting;
 • de leiding weet onvoldoende wat er echt dieper in de organisatie speelt.

Deze twee belemmeringen zijn heel effectief aan te pakken met storyelling:

 • door een richtinggevend en aansprekend visieverhaal, waarin de leiding ook laat zien hoe zij zelf stevig aan de verandering verbonden zijn; dat zij er ook voor gáán;
 • door verhalen uit de organisatie te halen die inzicht geven in de onderstroom: ervaringen, belevingen en emoties van alle betrokkenen. Deze onderstroominformatie voegt een extra informatiekanaal toe aan de bestaande managementinformatiekanalen. Een kanaal dat maar al te vaak niet wordt aangeboord, doordat er angst is voor wat er misschien wel zichtbaar en hoorbaar wordt als je echt gaat luisteren. Maar zonder dit onderstroomkanaal erbij te betrekken, wordt iedere verandering moeizaam! 

 ...als je betekenisvol communiceert en durft te luisteren 

Wat mensen nodig hebben om zich aan een verandering te kunnen verbinden en in beweging te kunnen komen, is antwoord op de vraag waarom. Waarom is deze verandering nodig? En geruststelling: doet wat ik gisteren deed, er morgen ook nog toe? De waaromvraag vraagt naar de betekenis van de verandering, niet naar een (cijfermatige) onderbouwing van de aanleiding. Verhalen geven betekenis aan feiten en cijfers. Geen verzonnen verhalen en al helemaal geen sprookjes. Wel eerlijke en persoonlijke verhalen. Wie op die manier tijdens het hele proces de verbinding zoekt met zijn medewerkers door een richtinggevend, aansprekend én persoonlijk visieverhaal te vertellen, ontmoet commitment in plaats van weerstand. Net zoals Stephen Denning.
En wie durft te luisteren naar de verhalen die medewerkers vertellen, krijgt keer op keer inzicht in wat er nodig is om de verandering op koers te houden en vooruit te helpen. Storytelling, storylistening en storysharing, daar draait het om in verandering. 


Wat kunnen wij voor jou of jouw organisatie betekenen? 

Om vorm te geven aan communicatie als kritische succesfactor in verandering en om verbindend te kunnen veranderen hebben we het storytellingmodel voor verandercommunicatie ontwikkeld (Storypower, 2013). Het geeft handvatten om storytelling als communicatiestrategie of als interventie in te zetten in verandering.  

 • We helpen leiders en verandermanagers om hun visieverhaal en hun veranderverhaal scherp te krijgen. Zodat zij hun medewerkers richting kunnen geven en inspireren. En we staan stil bij betekenis- en zingeving: hoe ben je als leider zelf aan een verandering verbonden? Want: zonder verbonden leiders géén verbonden medewerkers... 

 • We helpen communicatie-, HR-professionals en veranderkundigen om storytelling als communicatiestrategie of -interventie in te zetten. Om inzicht te krijgen in de onderstroom: ervaringen, belevingen en emoties die altijd van invloed zijn op een verandering. En om de voortgang van een verandering te monitoren, het verandermanagement te helpen verbindend te communiceren en betekenis te geven aan een verandering. Keer op keer. 

Hoe doen we dat?

 • door processen te begeleiden,
 • door individuele begeleiding (ViP-dag voor leiders),
 • door trainingen: open trainingen & maatwerk/in company trainingen.
  Want het liefst willen we dat een organisatie uiteindelijk verbindend kan veranderen en communiceren. 

Een overzicht van onze producten en diensten vind je hier...
Informatie over de ViPdagen vind je hier...
Een overzicht van onze trainingen vind je hier....

Of download het white paper Storytelling - cases, producten en diensten. Hierin staat precies wat we voor je kunnen betekenen en hoe we werken.

Je kunt ook direct contact met ons opnemen. We denken graag met je mee!
06 43423604 of annet@thestoryconnection.nl

 

Is de veranderenergie even op? Hier word je weer helemaal vrolijk van:

 

 Zijn leiding en medewerkers verbonden?

 

Sectordirecteur van een gemeente: 
"Het visieverhaal dat we samen hebben ontwikkeld, maakte grote indruk op mijn managers en medewerkers. Opeens waren de kwartjes blijkbaar gevallen. Bijna niemand vroeg meer waarom we deze grote verandering dóór moeten. Direct nadat ik het verhaal had verteld, kwam er zelfs een groepje medewerkers naar me toe met een heel waardevolle suggestie voor verandering van hun eigen afdeling. Ze waren echt in een andere modus gekomen. Heel, heel indrukwekkend!"

 

Veranderkundig adviseur die een training storytelling & verandering volgde:
"Ik heb nog nooit zoveel en zo directe feedback gehad van klanten op mijn toegevoegde waarde als sinds ik storytelling inzet!"

 

Karla Peijs, vm. commissaris van de Koningin, Zeeland:
"Verhalen leggen de werkelijkheid bloot. Ze
ont-dekken en geven inzicht in mensen en organisaties. In Zeeland gebruikten we dit mooie instrument om venieuwingen in te zetten"

 

Lees het verhaal van 'Margriet', dat het belang laat zien van betekenisvolle communicatie over een organisatieverandering.

 Kunnen we je helpen? Laat het ons weten: 0643423604

 

Storypower - verhalen die je organisatie veranderen gaat helemaal over de verbindende kracht van verhalen in verandering. Hier kun je het  bestellen.


 

© TheStoryConnection / Scheringa Tekst & Training