ViPdag: Zo krijg je ze mee

 

Vertel een richtinggevend en inspirerend visieverhaal 

 

 

Je geeft leiding aan een belangrijke verandering en vraagt je af hoe je je medewerkers 'mee' krijgt. Je realiseert je heel goed dat dit niet (alleen) de verantwoordelijkheid is van de afdeling Communicatie, maar dat je daar zelf een beslissende rol in speelt: zonder verbonden leiders geen verbonden medewerkers. Maar je realiseert je ook dat het hele strategische en beleidsmatige verhaal dat aan de verandering ten grondslag ligt, je medewerkers niet zal inspireren. Hoe zet de visie op je organisatie die je hebt, om in een richtinggevend verhaal dat wel inspireert, dat je medewerkers bijblijft en in beweging zet? 

Gun jezelf deze ViPdag met concreet resultaat!

Tijdens de ViPdag Een richtinggevend en inspirerend visieverhaal inventariseren we de ingrediënten van je visieverhaal, we zetten de verhaallijn uit en kijken welke (persoonlijke) verhalen er deel vanuit moeten maken. Aan het eind van de dag heb je je aansprekende en richtinggevende visieverhaal dus helder. We zetten het vervolgens netjes voor je op papier. Als je wilt oefenen om je verhaal persoonlijk en authentiek over het voetlicht wilt brengen, kunnen we je daar aanvullend bij helpen. 
De ViPdag is een dag waarop je Volledige en Persoonlijke aandacht krijgt en waarin alle ruimte is voor jouw vragen over een visieverhaal dat mensen weet te raken en bijblijft!

De ViPdag wordt gepland op een dag die in jouw agenda past.


Praktisch

  • Voorafgaand aan de ViPdag is er een telefonische kennismaking en verkenning van de vragen van ongeveer een half uur (of langer als dat nodig is). Je krijgt een korte voorbereidingsopdracht zodat we de ViPdag scherp gefocust kunnen beginnen.  Ongeveer een maand na afloop is er een telefonische terugkoppeling om te kijken hoe het gaat en welke vragen je eventueel nog hebt.

  • Kosten bedragen € 2.470 (excl. BTW, inclusief telefonisch voorgesprek, telefonische terugkoppeling na afloop en een heerlijke lunch).

  • De ViPdag wordt begeleid door Annet Scheringa en vindt plaats op een prettige locatie omgeving Utrecht.

 

ViPdag plannen

Om een ViPdag te plannen of voor meer informatie kun je rechtstreeks contact opnemen met Annet Scheringa: 06 43 42 36 04 

 

Annet Scheringa over het belang van een aansprekend visieverhaal: 

 

Download het artikel van Annet Scheringa over visieverhalen dat op managementsite.nl werd gepubliceerd. 

 

 

 

 

 

ViPdag plannen

Om een ViPdag te plannen of voor meer informatie kun je rechtstreeks contact opnemen met Annet Scheringa: 06 43 42 36 04 

 

Ervaring

Ik heb samen met Annet een visieverhaal ontwikkeld voor mijn team. We staan als organisatie voor grote veranderingen en mijn team moet daarin mee. Ik had al een paar keer met mijn medewerkers gesproken, een powerpoint laten zien, etc. Sinds de ViPdag met Annet weet ik niet alleen waarom dat niet werkt, maar vooral wat wel werkt. Ik was verbaasd over de impact die mijn visieverhaal alleen al op mezelf had. Opeens realiseerde ik me dat de verandering vooral uit mij moet komen. Niet dat ik alles moet doen. Maar ik heb wel een voorbeeldrol voor mijn medewerkers. Ik snap dat ze zich afvragen: zetten 'ze' deze keer wel door? En dat ze naar mij kijken voor een antwoord op die vraag. De ViPdag heeft mij inzicht gegeven hoe ik zelf aan de verandering gecommitteerd ben. En hoe ik dat kan overdragen op mijn medewerkers.(Jet, leidinggevende bij een overheidsinstelling in verandering)

 

© TheStoryConnection / Scheringa Tekst & Training