StoryPractitioner/Change

 
De volgende opleiding start op 12 september 2017
 

Onze unieke opleiding tot gecertificeerd StoryPractitioner/Change©

 • Geef invulling aan communicatie als kritische succesfactor in verandering
 • wordt onmisbare veranderpartner

Oor hebben voor de onderstroom en luisteren naar de verhalen die er in en om een organisatie worden verteld; een aansprekend en richtinggevend visieverhaal ontwikkelen, vertellen en waarmaken - het plaatst communicatie in het hart van verandering. Verbindende communicatie is een kritische succesfactor in verandering. Voor communicatieprofessionals, HRprofessionals en veranderaars is het de uitdaging om daar continu vorm en inhoud aan te geven. En te zorgen voor inzicht over en weer. De opleiding StoryPractitioner/Change© (Verbindend Veranderen) geeft je daar alle nodige handvatten voor. Zodat je in ieder geval twee grote veranderbelemmeringen kunt helpen voorkomen:

 • De leiding weet onvoldoende wat er dieper in de organisatie speelt.
 • Medewerkers vinden de leiding onduidelijk over de richting die het op moet.
 

Wat leer je?

De methodiek die centraal staat, is die van storylistening, storytelling en storysharing. Wanneer je deze helemaal in je vingers hebt, kun je in veranderprocessen:

 • de onderstroom systematisch en methodisch zichtbaar maken en zo emoties een functionele plek geven in veranderingen;
 • inzicht krijgen en geven in wat er in alle lagen van deorganisatie speelt en daar eff ectieve adviezen en interventies op baseren;
 • de leiding helpen bij het ontwikkelen en vertellen van een aansprekend, richtinggevend en persoonlijk visieverhaal. En dit verhaal helpen uitdragen en waarmaken;
 • tijdens het hele proces sleutelfiguren voor de verandering met elkaar verbinden, zodat er geen ruis ontstaat en er een gemeenschappelijke verandertaal ontstaat;
 • communiceren binnen een verandering in plaats van over een verandering, met als ijkpunt de verandervisie, de stip op de horizon;
 • ingewikkelde vraagstukken aanpakken, zoals gezamenlijkheid ontwikkelen binnen afdelingen of eenheden die zijn samengevoegd;
 • het veranderproces monitoren vanuit de onderstroom en zo een extra en onmisbaar informatiekanaal toevoegen aan de bestaande managementinformatie-kanalen.

Waardevolle wisselwerking theorie en praktijk 

In de opleiding draait alles om de verbinding en wisselwerking tussen theorie en praktijk. Je maakt kennis met diverse verandertheorieën, je krijgt inzicht in veranderprocessen en in het storytellingmodel voor verandercommunicatie. Maar je doet vooral vaardigheden op, die je direct in praktijk brengt. Daardoor winnen zowel jouw organisatie als jijzelf bij deze opleiding. De meerwaarde van de opleiding is bovendien dat je je een methode eigen maakt die je in allerlei verschillende veranderingstrajecten kunt inzetten. Of het nu gaat om een andere aanpak op een afdeling of om een grootscheepse inkrimping. Ook dat maakt de opleiding tot een diepgaande investering in jezelf en in je organisatie: je wordt onmisbare veranderpartner.

Download hier de opleidingsbrochure

 • Wil je zeker weten of deze opleiding iets voor jou is? Maak een afspraak voor een strategiegesprek: annet@thestoryconnection.nl

 • Aanmelden? Stuur een mail naar annet@thestoryconnection.nl en we nemen snel contact met je op. 

StoryPractitioner Change©: Verbindend Veranderen

Download de opleidingsbrochure hier
en lees alles over de modules, de competenties en vaardigheden die je verwerft, de impact van de opleiding voor jou zelf en voor je organisatie. 


 


Praktische informatie

Duur van de opleiding: 7 maanden 

Data:

Start: 12 september 2017. De volgende trainingsdagen: 10 oktober, 31 oktober, 29 november 6 februari 2018, 6 maart (hele dagen) en 10 april (afronding, middag) 
Maximum aantal deelnemers: 8

Kosten 2017: € 3.990 (excl. BTW)

Trainer: Annet Scheringa

De opleiding bestaat uit: 

 • 5 inhoudelijke modules
 • 6,5 trainingsdag (in Zeist)
 • 3 x individuele coaching
 • mastermind begeleiding
 • 4 praktijkopdrachten

TheStoryConnection kan eventueel de mogelijkheid bieden om de praktijkopdrachten in stagevorm uit te voeren. 

Tijdens deze training leer je werken met het storytellingmodel voor verandercommunicatie uit Storypower - Verhalen die je organisatie veranderen (Scheringa, Adformatiegroep 2013)

 

 Download de opleidingsbrochure

Interesse? Bel of mail naar annet@thestoryconnection.nl

 

 

 

© TheStoryConnection / Scheringa Tekst & Training