Ontwikkel een corporate story in 3 stappen

 

De kracht van een corporate story

Organisaties met een verhaal zijn veel effectiever dan organisaties zonder verhaal. Klanten ‘kopen’ namelijk geen product, dienst of idee, maar gaan voor het verhaal dat eraan vastzit. Het New Yorkse onderzoeksbureau 3DAccountability onderzocht in 2011 samen met CoolBrands wat het effect was van een verhaal en de inzichten waren indrukwekkend.

Het corporate verhaal als toetssteen

Ook (of juist) intern is een verhaal onmisbaar: het versterkt de identiteit, verbindt medewerkers stevig aan de organisatie en geeft richting. Dit is misschien wel de belangrijkste functie van een corporate story: het is een toetssteen. Iedereen die voor een organisatie werkt, maakt deel uit van de corporate story, in alles wat hij doet. Alle gedragingen en alle uitingen die kloppen met de corporate story, maken het verhaal én de organisatie sterker. En andersom: alles wat niet klopt met het verhaal, maakt de organisatie kwetsbaar en ongeloofwaardig.

Een corporate story is een living story

Een corporate story wordt dus eigenlijk iedere dag opnieuw geschreven. Of in ieder geval: geleefd. Deze functie kan een corporate verhaal natuurlijk alleen maar hebben als het verhaal klopt met de beleving en ervaringen van de eigen medewerkers. Een echt geloofwaardige corporate story kan daarom alleen maar in interactie met de organisatie ontwikkeld worden. 

De investering waard

Een organisatie zonder verhaal is een organisatie zonder identiteit. Steeds meer organisaties begrijpen wat de kracht is van een verhaal, maar verrassend genoeg willen ze er nauwelijks in investeren. En dus worden communicatieprofessionals, tekstschrijvers of zelfs stagiairs aan de klus gezet. Niets ten nadele van communicatieprofessionals, tekstschrijvers of stagiairs, maar een richtinggevende, geloofwaardige en inspirerende corporate story kan alleen maar gevormd worden (niet bedacht!) met een zo breed mogelijke groep medewerkers én met betrokkenheid van de leiding. In co-creatie. 

Een corporate story in drie stappen: zo doen we dat

In een intensief traject van (effectief) drie dagen kunnen we je helpen om de corporate story van jouw organisatie te onwikkelen. Hoe doen we dat?

  • In één dag leiden we een aantal medewerkers op tot verhalenverzamelaars. Zij verzamelen vervolgens verhalen in (en rond) de organisatie.
    Met de leiding bespreken we missie, visie en kernwaarden van de organisatie en hun beleving van de organisatie.
    Ook onderzoeken we zelf hoe er 'buiten' over de organisatie wordt gepraat. 
    Al deze input zorgt ervoor dat het uiteindelijke verhaal z'n wortels in de werkelijkheid heeft. 

  • Tijdens een dynamische en inspirerende werkdag ontwikkelen we vervolgens met een groep medewerkers de corporate story. Al het verzamelde materiaal nemen we daarin mee. De samenstelling van de ontwikkelgroep is erg belangrijk. Idealiter bestaat die uit (een deel van) de leiding, medewerkers communicatie en een groep betrokken medewerkers. Alleen zo ontstaat er een verhaal dat geloofwaardig, herkenbaar en richtinggevend is. 

  • Ten slotte valideren we het verhaal (wordt het voldoende herkend of moet het nog worden aangescherpt). We leren je ook om het verhaal te delen en de rode draad te laten zijn in al je communicatie-uitingen. Dit is de fase van:

Geen sprookje

Met de corporate story die zo wordt ontwikkeld, kan je organisatie overtuigend en gemakkelijk communiceren: dit zijn we, hier staan we voor, hier komen we vandaan, hier gaan we naartoe.  Dit verhaal, dat stevig in de werkelijkheid is geworteld en in co-creatie is gevormd, is geen sprookje, maar is geloofwaardig, herkenbaar en richtinggevend! 

Doordat enkele medewerkers worden opgeleid tot verhalenverzamelaars, wordt de werkwijze meteen geborgd en kan je organisatie de corporate story zelf onderhouden! Belangrijk is dat het verhaal geleefd en gemonitord wordt. Ook daarbij kunnen we je helpen.   

Meer weten? Neem contact met ons op: annet@thestoryconnection.nl of
06 43423604.

 

Een goede corporate story laat 'buiten' zien wie je bent en waar je voor staat. 'Binnen' is het je toetststeen voor houding en gedrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk wat er mis gaat als je verhalen bedenkt of mooie verhalen wilt vertellen: het roept tegenverhalen op.

 

 

 

Hoe voorkom je de meest gemaakte fouten bij de ontwikkeling van een corporate story? Je leest het in ons gratis e-book Een richtinggevend en inspirerend verhaal voor je organisatie, team of project. 

 

© TheStoryConnection / Scheringa Tekst & Training